Garancija kvaliteta

Sertifikat SEDEX / SMETA Audit

Posedovanje ovog sertifikata znači doslednu primenu sistema upravljanja kvalitetom tj. jasno i precizno definisanje način rada. A u praksi imamo smanjene troškove,